. Hrachov - vše o obci

Střípky z historie

1926

Wimerův mlýn v Hrachově č.36 přešel prodejem z rukou Petržílka v majitele Jozefa Kučery, dřívě mlýnáře v Milešově. Prodej proveden v prosinci 1926.

1927

Mráz dne 22.12.1927 byl -23°C až - 25°C. Tak tuhá zima nebyla od roku 1902.

1928

Od počátku července panují hrozná vedra.

Asi 1938

Do druhé světové války narukovalo z osady Hrachov 12 lidí.

1947

Výstavba kanalizace.
Vydláždění návsi v Hrachově a Hojšíně. Celkový náklad na tyto práce si vyžádal 1.020 Kčs. Skutečná hodnota by byla asi trojnásobná, kdyby to prováděla stavební firma.

1948-1949

Elektrifikace. Státní podpora činila 50-75%.

1949

Vystěhovali se do pohraničí: Bárta Štěpán, Bejšovec František, Kabíček Rudolf, Lacina František, Uljenková Antonína, Vácha Bohumil a Jan.

1950

Chleba - 1kg/8Kčs

1951

Pochod míru. Manifestační pochod. Výchozí stanoviště Svatý Jan přes Drážkov, Hojšín a končil u školy v osadě Hrachov. Zúčastněni byli hasiči. Byly neseny vlajky a při pochodu vyhrávala hudba.

1952

Úprava komunikací z Drážkova do Hrachova, která přímo volala po úpravě. Tato akce provádí se na základě povolení SM a vyžádala si v tomto roce nákladu asi 80.000 Kčs. Kromě nákladu ideálního, který má činit asi 160.000 Kčs. Pracuje se na úseku Hrachov - Racochy, tento úsek je proměřen, srovnán, rozšířen a je třeba položiti štěrk z kamene, aby byla cesta tvrdá a nedělalo se bláto. V příštím roce bude prokopán vrch na Racochách a tak sníženo stoupání od osady Drážkov, což si vyžádá většího nákladu.
Také v tomto roce byla upravena v osadě Hrachov studna, která potřebovala nutné úpravy. Tato studna má dostatek vody pro celou osadu i v době největšího sucha. Byla upravena tak, že vyzděním cementovým zdivem se vzednula asi o 1m, postavena pumpa a zadělán kohout pro samočinný odtok vody tak, že je teď možno napouštěti vodu do nádob a nemusí se voda čerpati pumpou. Tato práce na studně byla vykonána hlavně svépomocí občanů, ovšem materiál si vyžádal nákladu asi 3.500 Kčs.
Dne 8. července bylo naměřeno ve stínu 37°C a na slunci 47°C.

1957

Dětský tábor „Radost"
Jedna z prvních rekreačních staveb, ale většího rozsahu bylo vybudování dětského tábora Radost mezi Hrachovem a Zrůbkem, poblíž silnice, budován firmou Calorie Příbram. Tábor se začal budovat již v roce 1957 a byl dokončen a uveden do provozu v roce 1959. Celkem má 10 dřevěných chat a dvě zděné budovy. V jedné je kuchyně, jídelna a ložnice kuchařek. Ve druhé kancelář a sklad materiálu. Je tam i sklep a studna. Kapacita 80 dětí a 13 pracovníků na jeden turnus. Celkový počet dětí v jedné letní sezóně je asi 180-200. Také se zde rekreovaly děti z NDR.

1959

V Hrachově oheň ani nepamatují.
Dne 7. dubna po 20 hod. prolétl nad naší obcí meteor ve směru Sv. Jan Velká. Nejprve bylo viděti prudce letící ohnivou kouli s chvostem.

1964-1971

Byla provedena část kanalizace a provedena oprava školy v Hrachově.
Úprava komunikace na úseku Zrubek-Hrachov-Drážkov-Radobyl a její asfaltování si vyžádalo nákladu 750.000 Kčs. Kromě toho další menší úpravy, jako je přeložka silnice v Hrachově.
V tomto období byla zřízena automatická telefonní ústředna v Drážkově, takže nyní mají všechny telefonní stanice v obci trvalé spojení. V důsledku toho značně stoupne počet účastnických stanic.

1972

Vzhledem k tomu, že byla vydána stavební zápověď, byly omezeny veškeré práce v obci vyjma osady Hrachov a Hojšín, které byly mimo oblast zátopovou i ochrannou. Na Zrubku na Brsině je plánována výstavba sypané hráze pro zásobování měst Sedlčany a Příbram pitnou vodou.

1973

Kanalizace a oprava veřejné studny za 116.500 Kčs, veřejné osvětlení 26.000 Kčs a oprava vodní nádrže 105.000 Kčs.

1974

V Hrachově si v tomto roce vyžádalo 13.600 Kčs další veřejné osvětlení a kanalizace pak částku 8.700 Kčs.

1976

V západní části osady byla zřízena studna, ze které je samospádem přiváděna voda do vsi, do záchytky, odkud je pak zajišťován přítok vody do vodní nádrže.
Začaly přípravné práce na stavbu prodejny potravin.
Svaz sociální mládeže zahájil svoji činnost. Koná pravidelně schůze. Na začátku ve škole v Hrachově, pak v malé kanceláři JZD ve Skrýšově. Žádají stavbu klubovny. Nepřijali však návrh ONV na stavbu v Hrachově, protože je to vesnice na okraji obce, žádají proto stavbu ve Skrýšově nebo Drážkově. (Postavena byla nakonec v Drážkově, kde je dnes nevyužitá.)

15.12.1977

Výdaje na stavbu prodejny v Hrachově byly 187.358 Kčs
Státní lesy pro své zaměstnance postavili již 16 bytů a mají být postaveny další 4 bytové jednotky a později je plánovaná zde v Hrachově stavba rekreačního zařízení pro zaměstnance státních lesů.
V podstatě je skončena i stavba prodejny i mateřské školky. Tyto objekty mají být dány do užívání na jaře 1978.

Zdroj: Obecní kronika a vlastní text.

Obec Hrachov   kamejk.net a víte hned   Pohádkový les Kamýk nad Vltavou   Půjčovna lodí Zrubek

© 2003-2023 Lukáš Galko. Všechna práva vyhrazena.